Obchodní podmínky

Nákupy do Domu :

 • Za zboží zákazník platí kurýrovi při jeho převzetí na místě doručení a to vždy v hotovosti částku dle pokladního dokladu z obchodu, kde bylo zboží zakoupeno.
 • Za službu a dovoz platí zákazník kurýrovi v hotovosti při převzetí zboží na místě doručení dle zveřejněného ceníku, není-li předem dohodnuto jinak.
 • Při převzetí zboží je zákazník povinen nákup ihned překontrolovat, případně ihned uplatnit reklamaci. Reklamovat kvalitu nebo množství v případě potravin je možné pouze při převzetí. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na výměnu zboží či slevu z ceny.
 • Zákazník vždy převezme zboží v množství, které si objednal, pokud na něj neuplatňuje reklamaci.
 • Objednávka nahlášena telefonicky nebo zaslaná emailem je závazná a nelze ji při předání zboží měnit. Zákazník objednávkou potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami.
 • Dodavatel služby si vyhrazuje právo nedoručit zboží, které momentálně nemá zákazníkem vybraný obchod v nabídce.
 • Zákazníkem je svéprávná osoba starší 18ti let, která si objednala zboží.
 • Kurýrem je osoba, která na místo doručení přiveze zboží.
 • Místo doručení je adresa, kterou zákazník v objednávce uvedl a kde si objednané zboží převezme.
 • Dodavatelem služby je fyzická osoba, Miloš Kolert, IČO: 60153407.
 • Dodavatel ručí za to, že osobní údaje zákazníků budou použity pouze pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem.